Pregled sezona i serija Desperate Housewives

Sezona 1 ima 7 titlova Prikaži detalje

Sezona 2 ima 6 titlova Prikaži detalje

Sezona 3 ima 17 titlova Prikaži detalje

Sezona 4 ima 3 titlova Prikaži detalje

Sezona 5 ima 4 titlova Prikaži detalje

Sezona 6 ima 57 titlova Prikaži detalje

Sezona 7 ima 73 titlova Prikaži detalje

Sezona 8 ima 73 titlova Prikaži detalje