34-drug-o-shang - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 8 titlovi, prijevoda koje je dodao član 34-drug-o-shang