AcaNDr - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 30 titlovi, prijevoda koje je dodao član AcaNDr