LjubicaSP - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 524 titlovi, prijevoda koje je dodao član LjubicaSP