adm835 - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 78 titlovi, prijevoda koje je dodao član adm835