chordy - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 300 titlovi, prijevoda koje je dodao član chordy