dariolly - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 64 titlovi, prijevoda koje je dodao član dariolly