gale - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 252 titlovi, prijevoda koje je dodao član gale