pijetros - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 31 titlovi, prijevoda koje je dodao član pijetros