salerokada - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 158 titlovi, prijevoda koje je dodao član salerokada