saloma - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 76 titlovi, prijevoda koje je dodao član saloma