sasavictor - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 9 titlovi, prijevoda koje je dodao član sasavictor