velikimaliekran - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 302 titlovi, prijevoda koje je dodao član velikimaliekran