vrbicasp - Titlovi filmova i TV serija po korisniku.

Ima 27 titlovi, prijevoda koje je dodao član vrbicasp