Oglašavajte se kod nas - Titlovi.com

Sve upite vezano za ponuđene oblike oglašavanja, cijene, informativne ponude, alternativno / kreativno oglašavanje, ciljano oglašavanje (npr. po IP-u države), performanse oglašavanje (CPC), post-analize oglasne kampanje, partnerske i medijske suradnje i sl., ili ukoliko želite doznati kako Vam možemo pomoći pri ostvarivanju ciljeva Vašeg media plana na Titlovi.com mediju, slobodno nam se obratite putem emaila: [email protected]

Titlovi.com Cjenik oglašavanja i Mediakit možete preuzeti klikom na ovaj link (PDF 600 KB).